Prof. Dr. Gül Koçlar Oral

Gül KOÇLAR ORAL, 1987 yılında, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Yapı Bilgisi Anabilim Dalı, Fiziksel Çevre Kontrolu Çalışma Gurubu’nda, Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Sırası ile 1991’de ‘ Doktor ’ , 1992’de ‘Yardımcı Doçent’, 1998’de ‘Doçent’, 2004 yılında ‘Profesör’  ünvanlarını almıştır. İ. T. Ü. Mimarlık Fakültesi’nde, Mimarlık Bölümü Başkan Yardımcılığı, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Fakülte Kurulu üyeliği ve Dekan Yardımcılığı, Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Başkanlığı gibi idari görevleri üstlenmiş olup, öğretim üyesi olarak, 1992’den beri, İ. T. Ü. Mimarlık Fakültesi, Fiziksel Çevre Kontrolu Çalışma Gurubu’nda, çalışmalarına devam etmektedir. Yapı Fiziği Derneği’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Enerii korunumu, yapı kabuğunda ısı ve nem denetimi, yalıtım, enerji etkin yapı tasarımı, sürdürülebilir yapı tasarımı, güneş mimarisi, güneş enerjisinden yararlanmada pasif sistemler konu alanlarında çok sayıda ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır.